PR

PR för den lilla företagaren

PR – hiss eller diss för den lilla företagaren? Vad kan PR ge som annan typ av marknadsföring har svårt att erbjuda när det kommer till mindre och medelstora företag […]

På byråer arbetar man ofta i team

Är du intresserad av PR och reklam? Då är du inte ensam. Både i vårt land och globalt sett har PR-byråerna kommit att bli betydelsefulla aktörer som sitter på en […]

Propaganda genom tiderna

Propaganda är ett sätt att genom känslor påverka människor åt det ena eller andra hållet. Hur propagandan läggs upp har sett olika ut genom tiderna och i olika kulturer, men […]

PR i politiken

Politik är något som funnits sedan antiken och något som styrts mycket av vem som är bäst på att sälja in sig själv. På antiken handlade det ofta om att […]

Gerillamarknadsföring

Gerillamarknadsföring är ett koncept inom marknadsföring som kommer från engelskans guerilla marketing. Det är en bred term som betecknar strategier och idéer som handlar om att marknadsföra tjänster, budskap eller […]

Sociala medier

Sociala medier har blivit en såpass integrerad del av internet att det är svårt att tänka sig hur livet vore utan dem. Facebook, Twitter och Instagram är några av de […]

Att arbeta med PR

I begreppet PR, Public Relations, ryms områden som (företags)kommunikation, marknadsföring, propaganda med mera. Att utbilda sig eller arbeta inom PR kan därmed se väldigt olikt ut beroende på inriktning, skola […]

Vad är PR och propaganda?

Vad är egentligen skillnaden mellan PR och propaganda? PR kommer från engelskans ”public relations”. Det kan definieras som den planering och de åtgärder som vidtas för att hantera till exempel […]

Propaganda kan ske via tal, text eller bild. Även som en kombination av dessa. Du hittar dem på TV, i tidningar och på reklampelare. Nya metoder och miljöer för propaganda […]