PR i politiken

Politik är något som funnits sedan antiken och något som styrts mycket av vem som är bäst på att sälja in sig själv. På antiken handlade det ofta om att muta rätt personer, hota de som var emot och sprida falska budskap för att nå dit man ville. Idag har hoten och mutorna minskat, men politiken går i grunden fortfarande ut på att måla upp en bild som väljaren tycker om och PR-branschen är den bransch som tjänar mest pengar på politik. Deras uppdrag är att ta politiska idéer och paketera dem på ett bra sätt som tilltalar väljare och journalister.

Sociala medier tar över

ConversationprismÄven om reklamkampanjer via tidningar och affischer fortfarande är en stor del av hur politiker för fram sina budskap idag, har sociala medier kommit att spela en allt viktigare roll för hur informationen sprids och för hur man använder sig av olika händelser. Mycket av den information som kommer från politiker idag når oss via deras privata konton på olika sociala medier. Vare sig denna texten faktiskt är skriven av politikern själv eller av en någon annan är oftast oklart. Det som är klart är att politikern givetvis står bakom meddelandet även om dess utformning ibland är ett uppdrag utfört av en PR-expert. Dessa meddelande kan handla om allt från hur personen röstat i riksdagen till att hänga ut andra politiker som gjort en blunder i sitt ämbete. Andra uppdrag för en PR-expert kan vara att jobba med olika kampanjer och grupper på Facebook som skapar intresse kring en viss fråga och där inlägg sprids till stora grupper via delningar.

Även dålig PR kan gynna politiska partier

När man pratar om PR brukar det oftast handla om att man vill lyfta fram bra saker om politiken man driver eller något bra en politiker har gjort. PR-offensiv för att behålla Spotify i Sverige har varit en blandning av att framhäva positiva saker och att klaga på saker som Sverige gör fel. När det kommer till PR som målar upp en fråga, en person eller ett parti på ett negativt sätt, kan man först tro att detta skadar politikern. Det har dock visat sig att när ett parti får kritik mot sig och lyfts fram som ett dåligt exempel i sociala medier och tidningar, har det lett till att partiet ofta ökat i popularitet. PR kan helt enkelt ofta handla om att bara synas. Skulle det negativa vara för hemskt eller för träffande, kan dock publiciteten leda till att man minskar i popularitet. Det gäller t.ex. när brottsliga beteenden från politiker omskrivs i media.

Upplagd i