Digital marknadsföring

Marknadsföring är ett område som har förändrats i grunden sedan internet blev en del av vår vardag. Även om budskapet i sig eller hur människor reagerar på marknadsföring inte har förändrats, har möjligheterna och verktygen för att kommunicera med presumtiva kunder utvecklats och framförallt blivit betydligt fler till antalet. Annonser i dagstidningen och utskick med traditionell post har kommit att kompletteras och även till stor del ersatts av marknadsföring i digital form.

Detta betyder inte att de tidigare traditionella formerna för marknadsföring helt har försvunnit, men de används i betydligt mindre omfattning än tidigare. En avgörande förklaring bakom förändringen är att kostnaderna för digital marknadsföring är betydligt lägre än kostnaderna för traditionell marknadsföring. En annan förklaring är att vissa av företagens målgrupper, framförallt de målgrupper som innehåller personer från de yngre generationerna, i princip endast nås via digitala medier.

E-postmarknadsföring

En form av digital marknadsföring som fortfarande är mycket populär är e-postmarknadsföring, det vill säga att man skickar erbjudanden och kommunicerar med kunder och presumtiva kunder via e-post. Från att ha minskat i popularitet i samband med att de sociala medierna gjorde sitt intåg på internet, har e-postmarknadsföring återigen blivit populärt som marknadsföringsverktyg. I takt med att priserna för att synas på sociala medier har skjutit i höjden har e-postmarknadsföringen erhållit en nyvunnen popularitet bland internetmarknadsförare.

Marknadsföring via sociala medier

Sedan ett antal år har mantrat inom den digitala marknadsföringen varit marknadsföring via sociala medier i form av företrädesvis Facebook och Instagram, men i vissa fall även Twitter och Pinterest. Marknadsföring via sociala medier har visat sig bli en framgångssaga för många företag. Detta gäller främst de företag som har lyckats att skapa en dialog med sina kunder via sociala medier, endera direkt eller via influensers. De företag som har lyckats välja rätt influensers för sina produkter eller tjänster har fått en mycket bra avkastning på sin digitala marknadsföring.

Innehållsmarknadsföring

Innehållsmarknadsföring, det vill säga digital publicering av framförallt artiklar, är ett marknadsföringsverktyg som har visat sig vara mycket framgångsrikt. Vi ser allt fler artiklar, i till exempel Aftonbladet och Expressen, som inte har skrivits av tidningens personal. I stället har artiklarna författats av företagen vilka presenterar sina produkter eller tjänster i form av en till synes “vanlig” artikel, som självfallet är mer än vänligt inställd till den aktuella produkten eller tjänsten. Det enda som till det yttre skiljer artikeln från tidningens övriga redaktionella innehåll, är en mindre rubrik överst i texten som anger att artikeln är en annons.

Digital marknadsföring är framtiden

Det är inte någon diskussion om att det är digital marknadsföring som är framtiden. Däremot är det mindre säkert vilka typer av digital marknadsföring som hör framtiden till. Sannolikt kommer gränserna mellan redaktionellt och kommersiellt innehåll att allt mer suddas ut, med följd att det blir fler “samarbeten” mellan olika aktörer på internet. Men även om den digitala marknadsföringen kommer att förändras kommer de traditionella digitala verktygen, i form av till exempel e-postmarknadsföring och marknadsföring via sociala medier, att användas under lång tid framöver.