Påverkans kraft

Människans förmåga att anpassa sig samt ta till sig det hen ställs inför saknar motstycke bland resterande arter på denna planet. Det här i kombination med att vara den enda levande varelse som kan föreställa sig sin egen och andras framtid. Denna egenskap har gjort oss till både det ledande och förstörande släktet. Vi är alla unika i den mening att vi agerar som individer i en kollektiv värld. Såväl inre som yttre faktorer spelar in i detta avseende.

Brett spektrum

Propaganda är ett begrepp svårt att ge en entydig definition på. Den finns mer eller mindre med i alla avseenden av livet. Ibland framträder den utan att vi ens är medvetna om det. I grunden handlar det om ett slags budskap som ska ta sig från avsändare till mottagare. Det här kan involvera två eller flera personer. Syftet är att det i längden ska påverka mottagarens tankar, känslor och i slutändan även beteende så att själva propagandan uppfylls. En inte helt olik jämförelse är reklamen som till mångt och mycket baseras på exakt likadana premisser. Skillnaden är att den sistnämnda oftast byggs upp på att mottagaren eller den potentiella kunden ska påverkas i den mening att varor eller tjänster konsumeras. Propagandan å andra sidan har oftast en politisk dragningskraft. Här ska oftast ett helt samhälle alternativt nation påverkas för att gå i samma riktning som avsändaren.

Målgrupperna är med andra ord oftast betydligt bredare i en propaganda. Dessa kan handla om omfattande kampanjer eller mindre utformade agendor. Känslorna som väcks kan vara av varierande karaktär där både positiva och negativa inslag kan förekomma. Det handlar till stor del om det förväntade slutresultatet.

Det centrala dilemmat

Precis som propaganda handlar PR också om att informera, beröra och attackera människor. Även om de båda ytterligheterna står på varsin sida om projektet har de trots allt flera gemensamma nämnare. Public Relations är egentligen det läge där propagandan eller reklamen redan har tagit sig igenom bruset. Här ska varumärket alternativt budskapet förvaltas på bästa möjliga sätt. Denna process är styrd av både företag, människor och andra omkringliggande faktorer. Det går aldrig att kringgå det faktum att hänsyn alltid behöver tas till sociala, ekonomiska, politiska, kulturella och religiösa faktorer. Det här skiljer sig inte heller särskilt mycket från livet i allmänhet där exempelvis vänskap eller kärleksrelationer egentligen är uppbyggda på samma sätt.

Det här har alltid varit en naturlig del av människan. Det är tämligen fascinerande hur påverkade vi kan bli av diverse fenomen genom att tankar och känslor blir modifierade. Det är också just det här som skapar dess oumbärlighet som verktyg inom kommunikation.

Klingit är en designbyrå i Göteborg som baserar sin verksamhet utifrån ovanstående premisser. De verkar för människan i centrum där vinnande kommunikation ska stärka varumärken.

Det gäller att finna en balans mellan den analoga och digitala världen för att undvika ett åskväder utan dess like.