Bedriva PR på internet

Att bedriva PR på internet skiljer sig åt från att bedriva PR på traditionellt sätt. En avgörande skillnad är att på internet är ditt budskap extremt beroende av hur sökmotorerna, framförallt Google, bedömer innehållet. Lyckas ditt budskap inte övertyga Google om sin förträfflighet, kommer det att förpassas till de lägre regionerna i sökresultaten. Detta får till följd att det är få personer som kommer ta del av budskapet. Det är därför oerhört viktigt att du behärskar åtminstone grundläggande kunskaper om sökmotoroptimering om du ska göra PR på internet.

Vikten av bra verktyg vid arbete med sökmotoroptimering

Arbetar du med PR på internet måste du ha tillgång till bra verktyg för att kunna anpassa ditt budskap till sökmotorerna. Konkurrensen om de översta placeringarna för viktiga sökord är mycket hård, och utan rätt verktyg är det inte möjligt att hamna på någon av de översta platserna i sökresultaten.

För inte alltför länge sedan var Excel-filer det dominerande verktyget bland de som arbetade med sökmotoroptimering. Så är inte längre fallet. Idag finns det andra och betydligt bättre verktyg som du kan använda dig av. Ett mycket bra och populärt verktyg är Wincher https://www.wincher.com/se som har ett utomordentligt användargränssnitt och är mycket användarvänligt. Med hjälp av Wincher kan du enkelt hålla kontroll på alla dina sökord och du kan även göra avancerade sökordsanalyser.

Vikten av bra innehåll

Även om du har tillgång till bra verktyg, och behärskar sökmotoroptimering till sin fulländning, kommer du inte att nå ut med ditt budskap om du inte har bra innehåll. En gammal sanning som fortfarande gäller på internet är att “content is king”. Utan ett bra och intressant innehåll är det i princip omöjligt att sikta på de övre platserna i sökresultaten. Var därför beredd på att i ditt PR-arbete lägga en betydande del av dina resurser på att ständigt producera bra innehåll.