Gerillamarknadsföring

Gerillamarknadsföring är ett koncept inom marknadsföring som kommer från engelskans guerilla marketing. Det är en bred term som betecknar strategier och idéer som handlar om att marknadsföra tjänster, budskap eller produkter med okonventionella metoder, antingen för att det är resurseffektivt eller för att uppnå så stor effekt som möjligt. Vissa metoder som föll inom begreppets ramar för några år sedan, t.ex. kampanjer i sociala medier, är idag vedertagna tekniker. Vad som räknas som gerillametoder varierar alltså och gränserna flyttas ständigt frammåt. Ibland har denna typ av marknadsföring varit kontroversiell och till och med olaglig.

Ett kraftfullt sätt att förmedla budskap

iStock_000026563683_SmallSociala medier är ett viktig verktyg för dem som arbetar med gerillamarknadsföring. Ett filmklipp på youtube som ser ut att vara uppladdat av en privatperson hemma i vardagsrummet kan, utan att det är uppenbart, vara skapat av en reklambyrå som i och med det vill uppnå en effekt för en kunds räkning. Flera rapporter har visat att gerillamarknadsföring kan vara mycket effektiv och det är inte så konstigt med tanke på att den handlar om att välja den kontaktyta gentemot en viss kundgrupp som är effektivast och inte om att begränsa sig till konventionella kanaler för reklam som annonser via t.ex. TV eller tidningar. Många är som mest mottagliga för ett reklambudskap när de inte är beredda på att att ta emot ett. När TV-reklamen rullar igång är det vanligt att man slår av uppmärksamheten men gerillametoderna tar sig igenom våra försvar. Gerillareklam finns ofta inbyggd i appar, som en del av finansieringen. Bygg en app med Mobile App Development Platform och fundera på om appen kan användas till gerillareklam.

Exempel på olaglig reklam

Ett enkelt men förvånansvärt effektivt exempel på gerillamarknadsföring som faktiskt är åtalbart är att låta personer med ett budskap skrivet över ryggen eller bröstet ta av sig kläderna och springa omkring i eller nära en stor folksamling. Flera välkända företag, t.ex. Vodafone, har genomfört kampanjer på det sättet. En del av budgeten har då avsatts till att täcka eventuella bötesbelopp. Vodafone, som satt sin logotyp på alla spelarna i ett rugbylag, skänkte även som en del i kampanjen pengar till ett välgörande idrottsrelaterat ändamål. Reklambudskap framförda som graffiti är ett annat exempel på marknadsföring i gråzonen mellan vad som är tillåtet och olagligt. Inte bara företag utan även ideella organisationer har använt sig av gerillamarknadsföring. Ett mycket känt exempel är den franska frivilligorganisation som snabbt slog upp en tältstad mitt i Paris för skapa debatt kring hemlöshet. Tillstånd saknades men det räknas som en av tidernas mest framgångsrika gerillakampanjer. När det gäller tävling i marknadsföring är det inte ovanligt att gerillakampanjer vinner.

Upplagd i