Vad är en propagandaminister?

Propagandan har en lång historia och förekommer fortfarande i alla samhällen. Varje tidning, radiokanal, reklamfilm och andra typer av media innehåller element av propaganda. Själva ordet kommer från latinets ”propagare” som betyder fortplanta eller utbreda. definitionen av propaganda är att med hjälp av bilder och språk systematiskt manipulera den allmänna opinionen. Avsikten med propaganda är inte att informera allmänheten, utan att påverka allmänhetens åsikter. Propagandan är för det mesta vinklad, bristfällig och innehåller ofta rena lögner. I regel förknippas propaganda med diktaturer men även i demokratiska länder förekommer politiska kampanjer och reklam som kan jämföras med propaganda.

Propagandaministerier då och nu

En propagandaminister leder ett propagandaministerium som vanligtvis ansvarar för att kontrollera media, kultur, vetenskap och information i ett samhälle. Den mest kända propagandaministern genom historien är utan tvekan Hitlers propagandaminister Joseph Goebbels. Han är idag sinnebilden för vad en propagandaminister är. Goebbels blev officiellt Nazitysklands propagandaminister vid maktövertagandet 1933, men han hjälpte Hitler med kommunikations- och imagefrågor långt innan dess. Som propagandaminister bestämde Goebbels i början över radio, press, film och teater i hela Tyskland. Senare utvidgades hans makt till att omfatta alla kulturområden. I Nazityskland spelade propagandan en stor roll. Den genomsyrade alla samhällsområden – allt från skolan till företagsvärlden. kika närmare på factoring om du har ett företag och vill få räkningarna betalda. Gator, radio och press var fyllda av budskap där Hitler gestaltades som det tyska folkets befriare, samtidigt som den ariska rasens överlägsenhet framhävdes. Goebbels var en fanatisk antisemit och judar skildrades alltid mycket negativt i den dåtida tyska pressen och kulturen.Vad är en propagandaminister 2

I modern tid är ordet propaganda ofta så negativt laddat att inget land längre har officiella propagandaministerier. Det betyder dock inte att propagandan har slutat att existera. Propaganda är speciellt märkbar i diktaturer; länder som Nordkorea är flitiga användare av propaganda. Hela det nordkoreanska samhället är fyllt av propaganda som hyllar landet, Arbetarpartiet och landets ledare, Kim Jong-un. Propagandan i Nordkorea har även starka inslag av västfientlig och antiamerikansk retorik. Dessutom hyllas den koreanska rasen som den renaste av alla raser. Det beräknas att upp till 40 procent av landets budget används till att upprätthålla propagandamaskineriet. Propagandan har dock försvagats under de senaste decennierna eftersom det har blivit allt svårare för de makthavande att förhindra att utländska, och speciellt sydkoreanska, budskap når befolkningen. Nordkorea har inte en egentlig propagandaminister men landets post- och telekommunikationsminister fyller en liknande roll. I sista hand bestäms förstås propagandans innehåll av Kim Jong-un. Nordkorea är kanske det allra tydligaste exemplet på ett propagandasamhälle i våra dagar men propaganda förekommer över hela jorden.