Propaganda genom tiderna

Propaganda är ett sätt att genom känslor påverka människor åt det ena eller andra hållet. Hur propagandan läggs upp har sett olika ut genom tiderna och i olika kulturer, men gemensamt för all propaganda är att den på ett eller annat sätt spelar på våra känslor. Propaganda kan få oss att känna kärlek, ilska, empati, och förakt, allt beroende på vad den som sänder ut budskapet vill uppnå. Både förr i tiden och i nutid sprids en hel del rasistisk propaganda. Denna vill ofta få människor att känna hat och rädsla för människor från andra kulturer.

kitchener-britonsHur förmedlas propaganda i nutid?

Förr i tiden bestod propaganda ofta av affischer med kraftfulla budskap. I nutid tenderar den att vara mer subtil. Propaganda kan nu vara artiklar med ett visst budskap som delas på Facebook eller andra sociala medier. Inte sällan är den skapad av en part som vet exakt vad den vill uppnå med budskapet. Till exempel kan en filmsnutt du delar på sociala medier vara ett budskap med schwung från webbyrå stockholm. Propagandan behöver nämligen i vårt nutidssamhälle inte vara så uppenbar. Där man förr satte upp en affisch med ett tydligt budskap kan istället en kort filmsnutt eller en bild göra samma jobb. Detta möjliggörs av den snabba spridning vi har av budskap idag. Förr behövde budskapet vara kraftfullt och ofta bestå av en slogan för att riktigt ”hamras in”. Idag får vi information från alla håll hela tiden. Därför kan ett mer subtilt budskap ha samma effekt som en kraftfull slogan hade förr.

Propaganda behöver inte vara sann

Eftersom vi idag bombarderas av budskap från olika håll är det viktigt att vara källkritisk. Allt vi läser behöver nämligen inte vara sant. Det händer att propaganda utges falskeligen att komma från DN för att ta ett exempel. Det du läser, som ser ut som en seriös artikel, kan lika gärna vara skrivet av en privatperson. Med dagens tillgång till olika tekniska lösningar är det inte alls svårt att få en egenförfattad text med personliga åsikter att se ut som den kommer från en seriös dagstidning. Ett enkelt sätt att kontrollera att det du läser verkligen kommer från den angivna källan är att klistra in en bit av texten i Googles sökfält och se om du stöter på motsvarande artikel. Även om det idag förekommer mycket falsk information på Internet ska man inte vara rädd för att ta del av informationsflödet. Om du bara är noga med att kontrollera de texter du läser kommer du också att hitta mycket nytt och spännande som ger dig ny kunskap.

Upplagd i