Vad är PR och propaganda?

Vad är egentligen skillnaden mellan PR och propaganda? PR kommer från engelskans ”public relations”. Det kan definieras som den planering och de åtgärder som vidtas för att hantera till exempel en organisations varumärke och anseende utåt. PR handlar med andra ord om att skapa relationer med omvärlden, i synnerhet specifika målgrupper. Begreppet är vanligt förekommande inom till exempel marknadsföring. Propaganda är ett närliggande ord. Propaganda består av ett tydligt budskap som ska få målgrupper att agera eller tycka på ett visst sätt. Begreppet har fått en negativ klang då mycket propaganda är vinklad och ibland även falsk. Du har säkert hört talas om begreppet i samband med politiska partier. Att ha kunskap om PR och propaganda är inte bara nödvändigt för reklamare och politiska ämbetsmän. En grundläggande kunskap om dessa begrepp kan vara bra att ha koll på inom de flesta yrkeskategorier.Vad är PR och propaganda 2

 

Läs om marknadsföring och PR
I boken ”The New Rules of Marketing & PR 2.0” av David Scott läser du om hur man kan arbeta med markandsföring och PR i vårt digitala samhälle. Internet med sin mångfald av hemsidor och sociala medier har förändrat PR-landskapet och med det kommer många fördelar. Nu kan du skapa relationer med kunder och intressenter genom direktkontakt på sociala medier. Du kan även synas mer och bättre genom att marknadsföra dig eller din organisation på olika forum online. För att hänga med i svängarna inom marknadsföring får du i boken tips om hur du ska bedriva PR online. Den är dessutom praktiskt upplagd med guider som gör det lätt för dig och ditt företag att följa. Du kan enkelt ta del av den och andra ljudböcker på till exempel Storytel.

 

Lär dig mer om propaganda
Martin Borgs har skrivit boken ”Propaganda: så påverkas du”. I den beskriver Borgs propagandans makt att påverka stora målgrupper. Han använder sig av exempel från tidningar, TV och offentliga miljöer för att visa hur du påverkas av lobbyisters propaganda- och PR-arbete. Propaganda talas mest om som något negativt och påtvingande. Ett exempel är ”skrämselpropaganda” för att få kunder att till exempel avstå från en produkt. Ett annat exempel är politisk propaganda, där partier med kraftfulla och ibland vinklade påståenden försöker få människor att rösta på deras parti.

Upplagd i