Att så split - 2000-talets krigföring

Informationskrigföring är en form av krigföring som använts sedan urminnes tider. I dagens moderna samhälle är dock förutsättningarna för informationskrigföringen mer omfattande än vad de någonsin varit förut. Förr i […]

7 sorters propaganda

Propaganda finns i många olika former och kan användas för i princip vilka syften som helst. De som är riktigt diaboliska och smarta vet hur man utnyttjar propagandatekniker för att […]

PR och propaganda är inte samma sak

Propaganda och PR skiljer sig åt i många fall. PR är en förkortning av Public Relations som syftar till vara relationsskapande och riktar sig vanligtvis till en målgrupp. PR förknippas […]

PR för den lilla företagaren

PR – hiss eller diss för den lilla företagaren? Vad kan PR ge som annan typ av marknadsföring har svårt att erbjuda när det kommer till mindre och medelstora företag […]

På byråer arbetar man ofta i team

Är du intresserad av PR och reklam? Då är du inte ensam. Både i vårt land och globalt sett har PR-byråerna kommit att bli betydelsefulla aktörer som sitter på en […]

Propaganda genom tiderna

Propaganda är ett sätt att genom känslor påverka människor åt det ena eller andra hållet. Hur propagandan läggs upp har sett olika ut genom tiderna och i olika kulturer, men […]

Vad är en propagandaminister?

Propagandan har en lång historia och förekommer fortfarande i alla samhällen. Varje tidning, radiokanal, reklamfilm och andra typer av media innehåller element av propaganda. Själva ordet kommer från latinets ”propagare” […]

PR i politiken

Politik är något som funnits sedan antiken och något som styrts mycket av vem som är bäst på att sälja in sig själv. På antiken handlade det ofta om att […]

Gerillamarknadsföring

Gerillamarknadsföring är ett koncept inom marknadsföring som kommer från engelskans guerilla marketing. Det är en bred term som betecknar strategier och idéer som handlar om att marknadsföra tjänster, budskap eller […]

Sociala medier

Sociala medier har blivit en såpass integrerad del av internet att det är svårt att tänka sig hur livet vore utan dem. Facebook, Twitter och Instagram är några av de […]