PR och propaganda är inte samma sak

Propaganda och PR skiljer sig åt i många fall. PR är en förkortning av Public Relations som syftar till vara relationsskapande och riktar sig vanligtvis till en målgrupp. PR förknippas med reklam och marknadsföring och syftar mer till att hjälpa och upplysa.

Propaganda kan vara snarlik men syftar oftast till politisk propaganda och kan rent av vara av ondo. Propaganda används ofta inför för att avhumanisera en fiende och ställa grupp mot grupp. För att du ska kunna navigera mellan begreppen presenteras här kort skillnader och hur du känner igen propaganda.

PR som verktyg för att skapa relationer

PR har som mål att skapa relationer mellan ett företag, en organisation eller exempelvis ett politiskt parti. Positiva egenskaper lyfts fram och nyttan med just den produkt eller idé som ska marknadsföras. Bra PR är en möjlighet att ge en bild över varför en kund ska välja just ditt företag. En bra PR-firma kan göra stor skillnad för omsättningen oavsett om det är donationer till välgörenhet eller att få en kund att välja just dina produkter. För den som vill ha mer tid över till sina kunder finns det företag så som Capcito https://www.capcito.com/sv som kan hjälpa till med fakturering och finansiering. Idag finns det många kanaler där det går att marknadsföra sig och det är bra att ha någon som hjälper dig att hitta rätt. PR syftar inte till att förleda utan hjälpa. För mindre företag kan PR vara ett mycket viktigt verktyg för att synas på marknaden.

Propaganda som verktyg

Propaganda som verktyg har funnits genom alla tider och har använts på både positiva och negativa sätt. Ordet propaganda kommer från latinska ordet propagare. Själva målet med propaganda är inte att förmedla kunskap utan är direkt avsett att påverka. Innehållet är inte sällan vinklat. Propaganda brister ofta i saklighet och kan även vara direkt felaktig. Nazityskland under Hitler var experter på propaganda och byggde upp en bild av fiender till tyska folket, både yttre och inre. Dåvarande Sovjetunionen lyckades också med sin propagandamaskin precis som USA har kunnat nyttja propaganda inför och vid olika krig. För den som vill förkovra sig i propagandans historia och hur den gestalts finns det gott om material att ta del av.

Lär dig känna igen propaganda

Idag är propagandan ofta mer subtil men det finns klara kännetecken. Propaganda syftar ofta till att ge enkla lösningar på komplexa problem och inte sällan genom att dela upp världen i vi och dem. Därför kan propaganda sägas förenkla ett budskap. Budskapet förstärks senare med ord som anspelar på känslor för att även förtäta budskapet. Att förtäta budskapet görs genom att tanken bäddas in på sådant sätt att det blir svårt att ifrågasätta. Propaganda blandar gärna halvsanningar med lögner, så vid en snabb faktakoll kan det verka vara sanning men vid närmare granskning så är delar rena lögner. Internet har gjort det svårare att identifiera propaganda och kräver mer av oss än tidigare. Det enklast sättet är att fråga sig själv om budskapet är rimligt, om det finns vetenskaplig grund och vilka avsändarna är.