Maria

Att arbeta med PR

I begreppet PR, Public Relations, ryms områden som (företags)kommunikation, marknadsföring, propaganda med mera. Att utbilda sig eller arbeta inom PR kan därmed se väldigt olikt ut beroende på inriktning, skola […]

Vad är PR och propaganda?

Vad är egentligen skillnaden mellan PR och propaganda? PR kommer från engelskans ”public relations”. Det kan definieras som den planering och de åtgärder som vidtas för att hantera till exempel […]

Propaganda kan ske via tal, text eller bild. Även som en kombination av dessa. Du hittar dem på TV, i tidningar och på reklampelare. Nya metoder och miljöer för propaganda […]