Vikten av att tala väl

Både PR och propaganda handlar om att på olika sätt få med sig folk på sin sida. Medan PR framförallt handlar om att sälja varor och tjänster så fokuserar propaganda mest på politiska frågor men i båda fallen är presentationen viktig. Många anser till exempel att Winston Churchills tal till folket vände på det andra världskrigets utgång och att Martin Luther Kings ”Jag har en dröm” förändrade livssituationen för många människor.

Även om det här är exempel på stora, offentliga tal som hade med världshistorien att göra så är det ett faktum att den egna presentationen är mycket viktig. Det är därför som till exempel skickliga bemanningsbolag som sysslar med rekrytering inte bara tittar på en persons CV, utan också kallar till intervjuer för att få en helhetsbild. Saker som blick, ordval och gester spelar alla stor roll när en människa ska sälja en produkt, medla i en konflikt eller framföra ett budskap.

Gamla metoder – nya medier

Ett gammalt, beprövat trick inom talekonsten är att plantera vissa tankar på ett mer eller mindre direkt sätt. Det här syns till exempel i det pågående informationskriget i sociala medier, där politiker och regeringar försöker influera opinionen genom att så split. Vänder man på steken kan det här nyttjas i en arbetsintervju genom att till exempel undvika negativa ordval som ”jag kan inte” och i stället säga ”jag är bättre på” och att ha ett öppet kroppsspråk som utstrålar självförtroende.

Inom marknadsföringsvärlden har just vältalighet alltid uppskattats. En genomtänkt och snygg presentation i form av en miniföreläsning kan utgöra mycket bra PR för ett litet företag men också för den stora, multinationella koncernen. Att väcka intresse och sympatier är just styrkan i att behärska konsten att tala väl.