Propagandan i antikens konst och arkitektur

Enkelt förklarat så brukar man skilja på PR och propaganda genom att säga att de båda handlar om marknadsföring men att propaganda ofta har också ett politiskt budskap. Generellt sett så har propaganda en mer negativ klang då det ofta handlar om politikers egon eller farliga strömningar men egentligen är det ett neutralt ord som betyder att få ut ett meddelande till stora massor och påverka den allmänna opinionen.

Idag finns det många smarta sätt att visa framfötterna på. Du kan exempelvis informera dina kunder och medarbetare med nyhetsbrev om allt från nya produkter och tjänster till att kommunicera ett budskap eller att berätta om en kampanjrabatt. Sociala medier är en annan stor plattform, för att inte tala om gamla beprövade metoder som annonser, Tv-reklam och affischer. Men hur såg det ut innan allt det där uppfanns? Sysslade man med PR och propaganda förr i tiden?

Romarna – antikens propagandamästare

Det romerska riket var enormt och därför var det viktigt att underrätta folket om saker som kejsarens vilja, skatter och militära kampanjer. Då många människor inte kunde läsa användes konst, arkitektur och teater för att få fram idéer och förmedla sin makt. Romarna beundrade den antike anföraren Alexander den Store och använde ofta hans medvetna bildspråk vilket bestod av att på mynt visa sig med blicken uppåt. Än idag tycker många politiker om att fotografera sig skådande mot horisonten för att ge intryck av att vara intelligenta och betänksamma visionärer och de lär sig knep för att framstå som självsäkra.

Genom att bygga stora monument, tempel och teatrar visade romarna vem som var boss och de upptäckte tidigt att ett bra sätt att hålla befolkningen i schack var att ge dem bröd och underhållning. Det var dock storleken som var viktigast och ett arv från detta tänkande är till exempel Peterskyrkan som är världens största katolska kyrka.