Att arbeta med PR på resande fot

Att arbeta med PR är i grund och botten en intellektuell sysselsättning. Det behövs betydligt mer hjärnkraft än muskelkraft när man arbetar med PR, i varje fall så länge arbetet avser den strategiska delen av PR. Förutom kunskap är penna och papper, och kanske även en dator, egentligen de enda verktyg som behövs för att kunna arbeta med PR.

Den som arbetar med PR kan i princip utföra sitt arbete var som helst i världen. Det kan utföras såväl på det stora kontoret i city som hemma vid köksbordet, eller varför inte på ett populärt Coworking Space i till exempel Stockholm, Berlin eller Paris. Med hjälp av Skype, Zoom och andra digitala hjälpmedel är det dessutom möjligt att sammanstråla med de personer som man samarbetar med utan att man behöver träffas rent fysiskt.

PR handlar till syvende och sist om att påverka människor. Tidigare skedde PR till stora delar via de etablerade medierna i form av tidningar, Radio och TV. Idag är situationen helt annorlunda och idag sker PR till stor del online via framförallt sociala medier. Det har blivit allt viktigare att kommunicera sitt budskap i form av en dialog istället för i form av en monolog, vilket ofta var fallet tidigare.

Förändringen av arbetet med PR har lett till att det blir allt vanligare att personer som arbetar med PR gör detta som digitala nomader. Enkelt förklarat innebär detta att de inte har någon fast fysisk arbetsplats i form av till exempel ett visst kontor. Istället väljer de att arbeta från den plats där de för tillfället befinner sig, oavsett om det innebär att de befinner sig hemma i bostaden eller på andra sidan jordklotet.