Företag spelar en viktig roll i att förebygga propaganda på internet

Det blir dessvärre allt vanligare med propaganda och falsk information på internet. Företag har en viktig uppgift i att försöka bemöta felaktig ryktesspridning på internet både om det egna varumärket och i allmänhet. Här finner du konkreta tips på hur du som företag kan agera för att motverka detta.

Det finns mycket information om företag som finns på internet som är långt ifrån saklig och i överensstämmelse med verkligheten. På internet sprids det ofta rena felaktigheter. Säkerhetspolisen har tidigare varnat för att det förekommer propaganda från radikala islamistiska och nazistiska miljöer på internet. Denna typ av propaganda behöver inte bara innehålla information som är farlig för samhället. Informationen kan även ta sikte på att destabilisera just ditt företag om era värderingar går i stick i stäv med dessa extremistmiljöers värderingar. Som företagare är det därför av stor vikt att man är duktig på omvärldsbevakning för att kunna upptäcka sådan skadlig information. Här får du tips på hur du kan slå tillbaka mot information om ditt bolag som är skadlig för såväl ditt bolag som för samhället i stort.

Slå fast rutiner för omvärldsbevakning så att du kan hitta eventuell propaganda

Oavsett om ditt bolag är litet eller stort, har en stor kommunikationsavdelning eller ingen kommunikationsavdelning alls, så behöver du löpande arbeta med omvärldsbevakning. Rent praktiskt gör du det genom att löpande söka på olika saker på sökmotorer som är förknippat med ditt företagsnamn. Om ni inte har rutiner för att hålla koll på vad som skrivs och sägs om ert bolag kan det vara en god idé att anlita en interim marknadschef som under några månader kan utbilda de anställda i hur man konkret kan jobba med omvärldsbevakning.

Gå alltid ut och dementera falsk information och ryktesspridning

Det är viktigt att man inte låter osanna uppgifter gå obemärkt förbi. Som företagare bör du alltid gå ut med en nyhet på din hemsida och bemöta felaktiga uppgifter. I annat fall finns det risk att människor kommer fästa tillit vid den felaktiga information som finns ute på internet. Utgångspunkten måste alltid vara att man som företagare gör allt man kan för att åstadkomma rättelse, när man känner till att det sprids felaktigheter. Sanningen ska segra och det bästa sättet att bidra till det är att man själv tar täten.